Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Takstblad for vandværket

Takstblad for vandværket 2023:

Satser for vandværket

Bidragstekst: Pris u/Moms Pris m/Moms
Fast afgift 1.200,- 1.500,-
M3 pris 10,- 12,50
Vand- og statsafgift pr.M3 6,37 7,96
Spildevandsafgift pr. M3 2,06 2,58
Genåbningsgebyt inkl. smed 4.000,- 5.000,-
Manglende selvaflæsning 500,- ej moms
Rykkergebyr 100,- ej moms
Ny Installationer (*) 28.000,- 35.000,-
Flytteopgørelsesgebyr 160,- 200,-
Gebyr pr. papirfaktura 20,- 25,-

(*) Ikke sommerhuse og ikke Lilleø.
Anlægsbidrag ved udvidelse af forsyningsområdet betales efter regning.

Sommerhusområdet betaler ikke normalt anlægsbidrag, da der er indlagt vand på alle grunde.
Alle grundejere med tomme grunde i sommerhusområdet betaler jf. §13.2 i Regulativet, fast afgift til vandforsyningen.
Målerbrønd betales af grundejeren, hvis denne ønsker udskiftning.
Hvis vandforsyningen forlanger udskiftning, betaler grundejeren halvdelen af prisen for udskiftningen efter regning.

Vandmåleren betales af vandforsyningen (undtaget er frostsprængning).

Praktiske oplysninger

Find bestyrelsen her

► Husk at frostsikre, når du forlader dit fritidshus om vinteren, da det ellers kan gå meget galt med vandspild til følge.

► Ved vandspild efter frostsprængninger gives der ikke refusion af afgifter, da dette vandspild anses som selvforskyldt.

► Ved andre vandspild, kontakt vandforsyningen for at høre nærmere om dine muligheder.

► Husk altid at aflæse din vandmåler pr. d. 1/10, selvaflæsningskort bliver udsendt i slutningen af september.

► Hvis vandforsyningen ikke har modtaget selvaflæsningskortet rettidigt, vil vandmåleren blive aflæst af vandforsyningen; dette koster et gebyr. Det er ingen undskyldning ikke at have modtaget selvaflæsningskortet med posten. Der kan altid indsendes aflæsning elektronisk her på hjemmesiden

► De steder hvor vandmåleren ikke kan aflæses, bliver forbruget skønnet.

Side opdateret 01.05.2023  til forsiden