Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Bestyrelsens vision

Vision for Askø Strandvig Grundejerforening

Bestyrelsen har besluttet at udarbejde en vision for grundejerforeningens virke og bestyrelsens opgaver. Det er hensigten, at visionen skal være retningsgivende for emner og arbejdsopgaver, der er relevante og nærværende for foreningens medlemmer. Visionen skal ligeledes danne grundlag for bestyrelsens rolle og forvaltning. 

Læs mere her

opdateret d. 10.06.2024