Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager medlemmerne af grundejerforeningens interesser.

Askø Strandvig Grundejerforening er for ejere af grunde udstykket fra ejendommen matr.nr. 13 b, 14 b, 33 og en del af 13 a, Askø by og sogn.

Der vælges nye medlemmer til bestyrelsen ved generalforsamlingen, som afholdes sidste fredag i oktober; næste gang FREDAG D. 25. OKTOBER 2019 kl. 19:30 

Underpunkter:
Bestyrelsen
Generalforsamlinger
Vedtægter
Deklaration
Kontingent

Side opdateret 12.08.2019 - til forsiden