Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager medlemmerne af grundejerforeningens interesser.

Askø Strandvig Grundejerforening er for ejere af grunde udstykket fra ejendommen matr.nr. 13 b, 14 b, 33 og en del af 13 a, Askø by og sogn.

Der vælges nye medlemmer til bestyrelsen ved generalforsamlingen.

Underpunkter vedr. bestyrelsen og bestyrelsesarbejderne:
Bestyrelsen

Bestyrelsens vision

Generalforsamlinger
Vedtægter
Lokalplan
Kontingent


 

 

Side opdateret 10.06.2024 - til forsiden