Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Området

Askø, der formodentlig har fået navnet efter de mange asketræer der fandtes på øen, ligger i smålandshavet nord for Lolland og syd for Femø.

Askø, der er en af de mindre danske småøer, er kun ca. 2,8 km2 stor, og blev i 1916 forbundet til naboøen Lilleø med en ca. 800 meter lang dæmning, bestående af en kørebane. Lilleø er som navnet siger ikke særlig stor, kun på ca. 0,8 km2.

I daglig tale går øerne under fællesbetegnelsen Askø-Lilleø og er en del af Lolland kommune. I gamle dage var øerne styret af et lokalt sogneråd, der blev nedlagt ved kommunesammenlægningen.
I dag foregår kommunikationen til Lolland kommune via et kontaktudvalg, bestående af 2 personer, der vælges af de fastboende på Askø-Lilleø, når der er kommunevalg.

For at komme til Askø-Lilleø må man tage øernes dejlige katamaranfærge, der sejler fra Bandholm havn og til Askø på ca. ½ time. Der er ca. 7 daglige afgange, der om fredagen, når sommerhusbeboerne skal til øen, kan udvides til 9 afgange. Det er muligt at bestille plads på alle afgange.

Askø-Lilleø, som i dag er beboet af ca. 40 fastboende, er to meget flade øer, hvor det højeste punkt er ca. 4 meter over havets overflade.

Øerne var tidligere stærkt tilknyttet søfart og fiskeri, men i dag foregår der ikke mere erhvervsfiskeri fra øerne. Fiskeriet er overtaget af lokale fritidsfiskere, og det er især ål, skrubber, torsk og rejer der fanges.
Øernes hovederhverv er dog stadig frugtavl og landbrug.

Underpunkter:
Hjertestartere
Kloak
Dræn
Rensningsanlæg
Legeplads
Genbrugsplads
Hegn og hæk
Foreninger på Askø-Lilleø

Værd at besøge

Side opdateret 24.02.2014 - til forsiden