Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Området

Askø, der har fået navn efter de mange asketræer, der fandtes på øen, ligger i smålandshavet nord for Lolland og syd for Femø.

Askø, er en af de mindre danske småøer, ca. 2,8 km2 stor, og blev i 1916 forbundet til naboøen Lilleø med en ca. 800 meter lang dæmning, bestående af én kørebane. Lilleø er som navnet siger ikke særlig stor, kun på ca. 0,8 km2.

I daglig tale går øerne under fællesbetegnelsen Askø-Lilleø og er en del af Lolland kommune. I gamle dage var øerne styret af et lokalt sogneråd, der dog blev nedlagt ved kommunesammenlægningen.
I dag foregår kommunikationen til Lolland kommune via et ø-kontaktudvalg, bestående af 2 personer, der vælges af de fastboende på Askø-Lilleø, når der er kommunevalg.

For at komme til Askø-Lilleø må man tage øernes dejlige katamaranfærge, der sejler fra Bandholm havn og til Askø på ca. ½ time. Der er ca. 7 daglige afgange. Det er muligt at bestille plads på alle afgange.

Askø-Lilleø, som i dag er beboet af 37 fastboende, er to meget flade øer, hvor det højeste punkt er 4 meter over havets overflade.

Øerne var tidligere stærkt tilknyttet søfart og fiskeri, men i dag er erhvervsfiskeri fra øerne nedlagt. Fiskeriet er overtaget af lokale fritidsfiskere, og det er især ål, skrubber, torsk og rejer der fanges.
Øernes hovederhverv er stadig frugtavl og landbrug.

Underpunkter:
Regler for bål og afbrænding

Hjertestartere
Kloak
Dræn
Rensningsanlæg
Legeplads
Genbrugsplads
Hegn og hæ
Foreninger på Askø-Lilleø

Værd at besøge

Side opdateret 10.06.2024  til forsiden