Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Rensningsanlæg

15.12.2020 Status på Rensningsanlægget

tekst følger

17.04.2014 Status på rensningsanlæg

Bestyrelsen lancerer en kampagne, der skal få grundejerne i Askø Strandvig Grundejerforening til at være opmærksomme på hvad der puttes i toilettet. Kampagnen hedder:
*****SKÅN VORES RENSNINGSANLÆG*****
Vores rensningsanlæg bliver desværre tilstoppet af klude, vatpinde og alt muligt andet, der ikke hører til i toilettet. Det stopper pumperne, har omkostninger for miljøet og koster dig penge som grundejer, hver gang tilkaldevagten skal på Askø for at rydde op.
Så derfor: NUL vatpinde, hygiejnebind, tamponer, klude og bamser - KUN toiletpapir. Det er bedre for miljøet - og for vores rensningsanlæg, som vi hver især lige har betalt en stor sum penge for at få renoveret. 
Kontakt bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til kampagnen - vi står til rådighed for dig.

22.02.2014 Status på rensningsanlæg

Vi har fået lavet redskabsskur, malet gulvene første gang og klippet omkring hegnet.
Rensningsanlægget kører tilfredsstillende bortset fra, at der kommer alt for meget vand ind i anlægget, men det er ikke anlæggets skyld. Der er et alt for stort tilløb af regnvand pga. fejltilsluttede kloakker. 

Der er sat flowmåler på udløbet, og det koster rigtig mange penge med alt det vand, der løber igennem i øjeblikket. Herfra skal lyde en STOR opfordring til de grundejere, der har fået et påbud, men som endnu ikke har fået gjort noget ved sagen: Se nu at få frakoblet regnvandet fra jeres kloakker!

12.11.2011 Status på renoveringen af rensningsanlæg

Det renoverede anlæg blev startet den 12. oktober 2011, så det var klar til efterårsferien.

25.08.2011 Status på renoveringen af rensningsanlæg

Tilladelsen til udledning under byggeperioden er nu modtaget, og der er skrevet kontrakt med entreprenørerne. Der ved at blive lagt sidste hånd på en aftale med vores bank vedr. finansiering af byggeriet og for dem, der ønsker at dele opkrævningen over 20 år. Gravearbejdet og renoveringen begynder mandag den 29. august, og det er planen at det renoverede anlæg står færdigt til efterårsferien i uge 42.

Opkrævningerne er ved at være klar til udsendelse. Bestyrelsen har valgt at indbygge en økonomisk sikkerhedsbuffer til det uforudsete, så opkrævningen vil lyde på kr. 7.000 til engangsbetalerne, og ratebetalingerne justeres tilsvarende.

Da rensningen af spildevand stoppes mandag den 29. august, er grundejerforeningen i udledningstilladelsen under byggeriet blev pålagt at informere alle ejere af sommerhuse i oplandet til renseanlægget om, at ophold i husene i ombygningsperioden bør undgås, men kloakken vil fungere som normalt i hele byggeperioden.

15.06.2011 Status på renoveringen af rensningsanlæg

Den 10. juni modtog vi fra Lolland Kommune både den midlertidige udledningstilladelse for 2011 og den endelige udledningstilladelse gældende fra 2012 for rensningsanlægget. Den 15. juni modtog vi byggetilladelsen – så nu mangler vi kun tilladelse til udledning under byggeperioden for at komme i gang.

Vi forventer at renoveringen kan begynde i sidste halvdel af august, og at det renoverede rensningsanlæg vil være klar til efterårsferien i midten af oktober.

Vi har modtaget tilbud fra entreprenører, som ser ud til at ligge inden for budgetrammen, men disse skal finpudses i forhold til tilladelserne, så information herom vil blive fremsendt så hurtigt som muligt.

28.04.2011 Status på renoveringen af rensningsanlæg

Det har været en udfordrende periode mht. renoveringen. Lolland Kommune har vaklet i forhold til den fremtidige udledningstilladelse, men har lovet at vi får den endelige tilladelse efter påske. Det har betydet, at vi ikke endeligt har kunnet afgøre, om vi som planlagt alene kan projektere med et biologisk anlæg, eller om der også skal være mulighed for kemisk udfældning. Det har således både påvirket den endelige projektering, og nødvendigheden af et ekstra hus til kemikalier, samt indhold af materialet til de virksomheder der skal afgive tilbud. Vi har modtaget tilbud, men de skal korrigeres i forhold til den endelige projektering.

Endvidere har slamtankenes tilstand vist sig at være så dårlig, at de skal skiftes. Det betyder så til gengæld, at opkøb af tillægsjord er sat i bero (og sparet), da der så kan rokeres, så de nye siloer kan placeres på det nuværende område. Det betyder endvidere, at vi undgår en lang proces om tilladelse til at bygge uden for det nuværende skel, som er strandbyggelinje, og derfor belagt med meget stramme restriktioner.

Ovenstående betyder, at vi endnu ikke har fuld klarhed over den samlede økonomi, og derfor ikke har udsendt opkrævning. Vi forventer fortsat at holde os inden for rammen på ca. kr. 1.500.000, men vil gerne være sikre.

Tidsplanen er selvsagt skredet, men vi håber, at vi kan fuldføre projektet inden sommerferien, men før vi har de endelige tilladelser kan vi ikke fremlægge en endelig tidsplan.

Side opdateret 15-12-2020 til forsiden