Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Oplysning om vandkvalitet

OPDATERING vedrørende fund af pesticider - læs mere her 

Fund af pesticider i drikkevandet - læs mere her

Vandprøver - kvalitetskontrol:
For at sikre, at vores drikkevand er af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer samt af drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne. 

Kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen samt Lolland kommune.

Fastsat boringskontrol og drikkevandskontrol på Askø Vandværk
Begrænset kontrol skal foretages 4 gange hvert år
Normal kontrol skal foretages 1 gang hvert år
Udvidet kontrol skal foretages 1 gang hvert år
Kontrol med uorganiske sporstoffer skal foretages 1 gang hvert år
Kontrol med organiske makroforureninger skal foretages 1 gang hvert år
Boringskontrol af hver boring skal foretages 1 gang hvert 4.år

Vandværket har 2 boringer.
Det grundvand vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
 

Askø Vandværk
Vandets hårdhed 18,3 dh (Hårdt vand)
Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket. Kontaktoplysninger ses på forsiden.

Hvordan læser man en vandprøve? - klik HER

Analyserapporter forefindes på dette link

 

Opdateret: 09.07.2022