Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Hegn og hæk

Alt vedrørende beskrærning og beplantning i hele sommhusområdet er beskrevet i Lolland Kommunes lokalplan for Askø, side 7-8 samt side 26-27. Lolakplanen finder du her   

Derudover henvises der også til REFA's beskæringskrav ifm tømning af skraldespande mm  - se her

Side opdateret 10.06.2024  til forsiden