Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk

Velkommen til Askø Strandvig Grundejerforening

Askø Strandvig Grundejerforening (ASG) repræsenterer ca. 250 fritidshusejere på Askø. Askø er kendt for sin natur, stilheden og de mange imødekommende mennesker. 

Surfer du fra en mobiltelefon? 
Så kig ind her for at se nærmere på vores nyheder, kalender, mv.

Nyt - UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære Grundejere,

Grundet de nye restriktioner, som blev indført i sidste uge, ser vi os desværre nødsaget til atter at udsætte årets generalforsamling  til den 

20. marts kl. 12.00 i Signe Stubs Sognegård i Birket.

Det er os meget magtpåliggende at få gennemført generalforsamlingen så hurtigt som muligt, og netop derfor satser vi på, at en "kort udsættelse" er nok, og at det så lykkedes denne gang.

Detaljeret information herom bliver sendt til jer alle på mail eller brev.

På bestyrelsens vegne.

Seneste AskøNyt her kan du bl.a. læse om den kommende generalforsamling. 

Næste deadline: 1. marts 2021.

Kontakt: info@askoe-nyt.dk  

 Hjertestarter:


Hjertestarteren er placeret ved Vandværket
.

Ved akut behov, ring 112. Akuthjælperne får besked via alarmtelefonen.
Den nye placering ved Vandværket er valgt, fordi hjertestarteren derved kan bliveopbevaret i et skab med lys og varme indbygget. 

Se mere om hvordan du anvender en hjertestarter her

Askø på Facebook:

 

Persondataforordningen

Grundejerforeningen og Vandværker har en opdateret persondatapolitik, og vi overholder EU persondataforordning også forkortet GDPR.
Vil du vide mere, kan du finde dem her:
Askø Strandvig Grundejerforening
Askø Strandvig Vandværk

 

Foreningens Årshjul

Denne side vil snarest blive opdateret

 

 

Sidst opdateret: 11-02-2021