Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk

Velkommen til Askø Strandvig Grundejerforening

Askø Strandvig Grundejerforening (ASG) repræsenterer ca. 250 fritidshusejere på Askø. Askø er kendt for sin natur, stilheden og de mange imødekommende mennesker. 

Surfer du fra en mobiltelefon? 
Så kig ind her for at se nærmere på vores nyheder, kalender, mv.

AFHOLDELSE AF GENERALFORSAMLING

Kære grundejer og vandaftager,

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Askø Strandvig Grundejerforening samt Vandværk d. 24. juli kl. 13.00 i Askø Skole.

Generalforsamlingen skulle have været afholdt i oktober 2020, men er som bekendt blevet udskudt to gange pga. COVID-19 restriktioner, og derfor afspejler bestyrelsens beretning kun perioden frem til oktober 2020.  Hvad der er sket siden oktober 2020, skal vi prøve at adskille fra selve generalforsamlingen, men vi tager hjertens gerne en snak om det under punktet eventuelt eller helt uden for dagsorden.

dokumenter til generalforsamlingen finder du nedenfor.

Vel mødt til en dejlig dag.
Dokument: Indkaldelse til generalforsamling

Dokument: Bestyrelsens Beretning 2020

Dokument: Forslag til vedtægtsændringer 2020

Dokument: ASV-Årsrapport uden dirigentunderskrift 2019-2020

Dokument: ASG-Årsrapport uden dirigentunderskrift 2019-2020


Bestyrelsens vision

ASG's bestyrelse har udarbejdet en vision for grundejerforeningens virke og bestyrelsens opgaver.  Læs mere om det her

 

Seneste AskøNyt - med indslag fra vores mange aktive foreninger og medlemmer. 

Næste deadline: 1. juni 2021.

Kontakt: info@askoe-nyt.dk  

 Hjertestarter:


Hjertestarteren er placeret ved Vandværket
.

Ved akut behov, ring 112. Akuthjælperne får besked via alarmtelefonen.
Den nye placering ved Vandværket er valgt, fordi hjertestarteren derved kan bliveopbevaret i et skab med lys og varme indbygget. 

Se mere om hvordan du anvender en hjertestarter her

Askø på Facebook:

 

Persondataforordningen

Grundejerforeningen og Vandværker har en opdateret persondatapolitik, og vi overholder EU persondataforordning også forkortet GDPR.
Vil du vide mere, kan du finde dem her:
Askø Strandvig Grundejerforening
Askø Strandvig Vandværk

 

Foreningens Årshjul

Denne side vil snarest blive opdateret

 

 

Sidst opdateret: 10-07-2021