Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Dræn

Kort over dræn er ved at blive revideret. Vil du vide hvor drænene ligger ift. din grund, så kontakt bestyrelsen.

Status på dræn, 15. december 2020

Tekst følger

Status på dræn, 6. marts 2016

Problemet med blankt vand på grundene ved kraftigt og vedvarende regnvejr er der stadig, men har dog ikke været lige så udtalt som sidste år, og netop dræn har haft bestyrelsens opmærksomhed det sidste år, hvor vi er ved at undersøge hvordan vi bedst håndterer den øgede mængde nedbør. 

Drænsystemet, som det blev lagt i starten af 1970, er fuldt funktionsdygtigt, og bliver spulet og rodskåret to gange om året, men det er ikke dimensioneret til den øgede mængde nedbør. Derfor har vi også løbende udvidet dræningerne (f.eks. i Kærlighedsstien), og har iværksat nye tiltag, som gerne skulle kunne mærkes til næste vinter.
Vi skal dog lige prøve at åbne øjnene på vej til Askø, hvor I så vil se oversvømmede marker, hvor der ikke har stået vand før. Vi er ikke alene om at kæmpe med overfladevand!

Status på dræn, 21. oktober 2014

Så er det blevet efterår! Det betyder, at der i de kommende uger vil blive arbejdet på vores drænsystem. Dels vil hele systemet blive spulet igennem, så det er klar til en periode med meget nedbør. Ligeledes vil der blive lagt nyt dræn på stikvejen ud for nr. 201-205. Og så får Kærlighedsstien en kærlig hånd, hvor der blev gravet i foråret. Arbejdet bliver udført, når vejret tillader det!

Vh. Bestyrelsen


Status på dræn, 2. juni 2014

Derfor har bestyrelsen de seneste år prioriteret at bruge tid og penge på at få renoveret drænsystemet:

Der er foretaget mange reparationer, og vi har fået lagt helt nye drænledninger, hvor det gamle systeme ikke har været tilstrækkeligt udbygget, eller har været brudt helt sammen. 
Senest er der i efteråret 2013 lagt dræn på den sydlige del af Kærlighedsstien, og på tre tilstødende stikveje. Hele dette område har været fugtigt store dele af året. Det vil helt sikkert blive bedre nu.

Lidt om de tanker vi gør os, når vi renoverer dræn:
Vi starter som udgangspunkt, hvor det er værst, og er grundige med at tænke mange år ud i fremtiden.
Mange steder ligger vores hoveddræn under folks grunde. Det gør det selvfølgelig besværligt for os, når disse dræn skal repareres. Derfor prioriterer vi at få lagt dræn på fællesvejene, så vi i fremtiden kan komme til vores dræn, og ikke genere grundejerne med gravearbejde.

Når der etableres nye dræn, sættes der et antal brønde, så grundejere har mulighed for at dræne deres grunde, og koble privat dræn på det fælles dræn i nærheden af grunden.

Husk altid at koble dit dræn på en brønd, og aldrig direkte på en ledning! Spørg endelig bestyrelsen, hvis du er i tvivl.

Som alle ved, er det ikke billigt at "arbejde i jorden", og så det kræver en del år (og penge) at få opdateret alle dræn i området. Men vi er rigtigt godt i gang, og mange steder mærkes det allerede.

Går du med tanker om at dræne din grund, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen for en snak om, hvor det er mest hensigtsmæssigt at koble sig på.


Status på dræn, 10. februar 2012

Som de fleste ved har den ekstraordinære nedbørsmængde i 2011 givet os en del udfordringer med drænsystemet i store dele af sommerhusområdet året igennem. Derfor har vi fra bestyrelsens side haft ekstra fokus på at få rettet op på de problemer, der har været rundt omkring, og vi så os nødsaget til at sætte bidraget til dræninger op på efterårets generalforsamling.

Reparationer:
Konkret er der i denne sæson fortaget 6 større reparationer af ledningsnettet, etableret 1 ny brønd, rodskåret 5 steder, spulet alle dræn samt tømt sandfangsbrønde.

Etablering af nye hoveddræn:
Som omtalt på generalforsamlingen arbejder vi yderligere på at etablerer nye hoveddræn følgende tre steder i området:
• på den sidste stikvej til venstre på første stamvej
• på sidste stikvej til højre på anden stamvej
• på første stikvej til venstre på første stamvej

Disse tre nye dræn vil medføre at yderligere 17 grunde får mulighed for at komme af med deres overfladevand. Der er indhentet 3 tilbud på arbejdet og arbejdet forventes udført så snart frosten går af jorden og entreprenøren har tid.

Alt i alt er der blevet udført rigtig meget arbejde på nettet denne sæson, og det har afhjulpet en del af problemerne i området. Dermed ikke sagt at alt er 100 % i orden, det er det langt fra. Men med de ekstra midler der blev afsat på generalforsamlingen, er der nu skabt mulighed for, over en årrække, at få løftet niveauet på ledningsnettet, så vi med tiden imødegår de kedelige tendenser vi ser med stigende nedbørsmængder

Side opdateret 15-12-2020 til forsiden