Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk
Bestyrelsen vandværk 2019-2020

Vandværkets driftsleder er  Knud-Erik Jensen. Kan kontaktes på telefonnr:  5443-2400 eller  2143-6407