Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Strandvig Vandværk
Bål og afbrænding

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald eller tænde bål (heller ikke i et bål-fad) på Askø.

Da sommerhusområdet om sommeren er en ren krudttønde, har Beredskabsstyrelsen udstedt forbud mod afbrænding, og lovhjemlen dertil findes i "Afbrændingsbekendtgørelsen" på side ni, og lovhjemlen dertil findes i "Afbrændingsbekendtgørelsen", hvor der står, at bål/bål-fad skal være i forsvarlig afstand til bygninger og mindst 15 meter til antændelig vegetation som træer og hæk.
Dette afstandskrav kan ikke lade sig gøre på foreningens sommerhusgrunde, så dermed er der udstedt et generelt et forbud.

På side 10 står der desuden noget om vejledende afstande med grill, som vi alle bør iagttage. Vi opfordrer alle til at læse dette.

Vi ved godt, at mange forbinder udendørs hygge med bål og snobrød, men det er simpelthen for farligt, så derfor - undgå at gøre dine naboer nervøse, ved at lade være med at tænde bål.

 

 

Side opdateret 16.06.2024  til forsiden