Askø Strandvig Grundejerforening og Askø Vandværk

Velkommen til Askø Strandvig Grundejerforening 

Askø Strandvig Grundejerforening (ASG) repræsenterer ca. 250 fritidshusejere på Askø. Askø er kendt for sin natur, stilheden og de mange imødekommende og hjælpsomme mennesker. 

Surfer du fra en mobiltelefon? 
Så kig ind her for at se nærmere på vores nyheder, kalender, mv.

Nyt aflæsningskort til brug ved aflæsning af din vandmåler - find kort og instrukser her

Ekstraordinær generalforsamling er afholdt. De nye vedtægter kan du læse her 
Referat fra den ekstraordinære generalforsamling kan du læse her

Bestyrelsens vision

ASG's bestyrelse har udarbejdet en vision for grundejerforeningens virke og bestyrelsens opgaver.  Læs mere om det her

 

Seneste AskøNyt - med indslag fra vores mange aktive foreninger og medlemmer. 

Næste deadline: 1. marts 2022.

Kontakt: info@askoe-nyt.dk  

 Hjertestarter:


Hjertestarteren er placeret ved Vandværket
.

Ved akut behov, ring 112. Akuthjælperne får besked via alarmtelefonen.
Den nye placering ved Vandværket er valgt, fordi hjertestarteren derved kan bliveopbevaret i et skab med lys og varme indbygget. 

Se mere om hvordan du anvender en hjertestarter her

Askø på Facebook:

 

Persondataforordningen

Grundejerforeningen og Vandværker har en opdateret persondatapolitik, og vi overholder EU persondataforordning også forkortet GDPR.
Vil du vide mere, kan du finde dem her:
Askø Strandvig Grundejerforening
Askø Strandvig Vandværk

 

Foreningens Årshjul

Denne side vil snarest blive opdateret

 

 

Sidst opdateret: 16.12.2021